O společnosti

BMG Services s.r.o., je zkratka z anglického Business Maze Guide Services, tedy česky průvodce obchodním bludištěm. Společnost byla založena za účelem poskytování poradenských služeb, optimalizace a implementace procesů a softwarových nástrojů a projektového řízení.
Potřeby klienta jsou individuální a BMG Services s.r.o. si zakládá zejména na osobním přístupu a na úzké spolupráci s klientem. Společnost chce stavět na dobrých vztazích s dodavateli služeb, kteří mají dostatek zkušeností v dané oblasti. Klíčovými klienty pro BMG Services s.r.o. je bankovní a finanční sektor a další velké a nadnárodní společnosti působící na českém trhu.
Podnikatelským záměrem společnosti BMG Services s.r.o. je rozjet úspěšnou společnost, čehož chce dosáhnout tak, že bude spolupracovat s konzultanty se zkušenostmi z velkých úspěšných poradenských společností, tzv. Big 4 (E&Y, PWC, KPMG, Deloitte).